Svagsyn


Indenfor svagsynsområdet har SLOTS OPTIK til alle tider været i front. Dette helt specielle område for levering af optik har vi mere end 25 års erfaring i.

Det er ikke nemt at være synshandicappet i vore moderne samfund - med alle de visuelle krav, som der stilles.

Men med tiden er der udviklet mange forskellige håndholdte eller kropsbårne synshjælpemidler, der kan afhjælpe problemerne i hverdagen derhjemme eller om nødvendigt på jobbet!

SLOTS OPTIK tilknyttet Synscentralen, Århus Amt som leverandør af hjælpemidler til svagtsynede i Randers og omegnskommunerne.

Synscentral


Pr. 1. juli 1998 er alt støtte til de personer, der er synshandicappede, udlagt til amterne. Amterne har derfor udvalgt optikere over hele landet til at udmåle og udlevere stærkoptik. Således fungerer disse optikervirksomheder som amtslige Synscentraler. I Århus Amt er SLOTS OPTIK udpeget til synscentral for Randers området. Dette indebærer, at personer, der af en øjenlæge er indstillet til afhjælpning af svagsynsoptik under amtets Synscentral og med bopæl i/nær Randers skal rette henvendelse til SLOTS OPTIK. (Tidsbestilling er nødvendig – 8641 3808). SLOTS OPTIK vil herefter forestå udmålingen, udleveringen samt justering, ligesom al ansøgning mv. bliver udført af SLOTS OPTIK.